Nusnäs båtklubb

Styrelsens sammansättning

Datum: 2022-03-24

Ordförande

Lena Harkén

070-2612263, lena@viqma.se

Kassör

Ylva Fahlberg

073-8262935, 025037266@telia.com

Sekreterare

Jörgen Norström

072-519 69 50, jogge_n@hotmail.com

Ledamot

Kent Olsson

070-3998355, kent6211@gmail.com

Ledamot

Olle Grännsjö

070-237 14 07, ollegrannsjo@gmail.com

Suppleant och Hamnfogde

Benny Fahlberg

0250-37266, 073-6170355, 025037266@telia.com 

 

Suppleant och ställföreträdande Hamnfogde

Magnus Johansson

070-6652464, magnus.johansson@ektk.se 

2024 © All Rights Reserved.