Nusnäs båtklubb

Nusnäs Båtklubb

Nusnäs Båtklubb - NBK, bildad 1969, har ca 90 medlemmar. I hamnen finns det ca 50 båtplatser och en gästhamn samt tillgång till en sjösättningsramp. I hamnen finns två slogbodar med grillplatser och bänkar och bord som allmänheten är välkomna att utnyttja för en trevlig stund vid Siljan. På Tjuvholmen finns gästbrygga, en slogbod och grillplatser samt en mindre klubbstuga med övernattningsmöjligheter.

Arbetsdag båthamnen 28/10 2023, kl.09.00

OBS! Ny tid är kl. 9.00! (brukar vara kl. 10.00) Hoppas på en fin arbetsdag i Nusnäs båthamn! Båtklubben bjuder på korv och kaffe. Välkomna!

Båtplatser

För mer information ang. lediga båtplatser, kontakta vår hamnkapten Benny Fahlberg tel. 073-617 03 55, som ansvarar för fördelning och skötsel av hamnens båtplatser.

2023 © All Rights Reserved.